Ga naar de inhoud

Zondag 25 december 2022 om 18:30 (1e Kerstdag)

Voorganger

Prop. D.A. Burggraaf te Arkel

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 130: 4 Lofzang van Zacharias: 1 Psalm 104:1 Psalm 40:3 en 4 Psalm 98: 1 en 2 Lofzang van Simeon: 1

Schriftlezing

Ezechiël 11: 19 -25 en Lukas 2: 8-16

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
GZB
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam