Ga naar de inhoud

Zondag 22 januari 2023 om 18:30

Voorganger

Dr. G. van Zanden te Katwijk

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 9: 1 Psalm 33: 7 De grote Schepper aller dingen Psalm 2: 7 Welzalig zij, die naar Zijn reine leer... Psalm 31: 5 en 6 ‘k Zal in Uw goedheid mij verblijden! Psalm 86: 1 en 6 Neig, o Heer’, Uw gunstig’ oren Psalm 72: 6 Ja, elk der vorsten zal zich buigen

Schriftlezing

Lukas 19: 1-10

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Onderhoudsfonds
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam