Ga naar de inhoud

Zondag 2 oktober 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. H.M. Burggraaf te Noordeloos

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 111: 3 Psalm 20: 1 en 5 Psalm 2: 7 Psalm 35: 1 Lofzang van Maria: 7 Psalm 98: 2

Schriftlezing

Mattheus 2:13-18

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Project 1027 – Zomerkampen voor Joodse en Palestijnse kinderen
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam