Ga naar de inhoud

Zondag 2 april 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. A.C. Borsje te Zwartebroek

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 116 : 3 Psalm 122 : 1 , 2 Psalm 69 : 1 , 14 Psalm 72 : 1, 10 , 11 Psalm 118: 13 , 14 Psalm 116 : 1 , 2 , 11

Schriftlezing

Mattheüs 21:1-17 en Zacharia 9:9-10

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam