Ga naar de inhoud

Zondag 2 april 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. J.A. Hoogesteger te Dussen

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 69 : 4 Psalm 95 : 4 , 5 Psalm 48 : 6 Psalm 90 : 7 , 9 Psalm 103 : 2 , 5 Psalm 117

Schriftlezing

Jesaja 53:1-7; Romeinen 1: 18-32, Zondag 15 vr/antw. 37/38

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte College van Kerkrentmeesters
Busjescollecte
IZB-project – Noorderkerk te Amsterdam