Ga naar de inhoud

Zondag 17 juli 2022 om 18:30

Voorganger

Ds. H. G. de Graaff te Nieuwerbrug aan de Rijn

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 25: 3 en 6 Psalm 84: 2 en 6 Psalm 52: 7 Psalm 146: 5, 6 en 7 Psalm 133 Psalm 103: 2 en 7

Schriftlezing

Exodus 3: 1-8 | Mattheüs 9: 35 -38 | Lukas 10: 25 -37

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam