Ga naar de inhoud

Zondag 15 januari 2023 om 9:30

Voorganger

Dr. J. Kommers te Harderwijk

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 26: 8 Psalm 65: 1 en 2 Psalm 65: 4 Psalm 34: 2 en 9 Psalm 86: 6 en 9 Psalm 115: 6 en 7

Schriftlezing

Matteüs 4, 18 - 22 en Johannes 21, 15 - 25

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
De Wegwijzer
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam