Ga naar de inhoud

Zondag 14 mei 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. J. Holtslag uit Giessenburg

Organist

Jacquo Theunisse

Liturgie

Psalm 105: 1 Psalm 103: 11 Psalm 68: 16 Psalm 22: 13 en 14 Gezang 5: 3 en 9 (Gebed des Heeren) Psalm 150: 1

Schriftlezing

Lukas 1: 1-4 en 24: 46-49 en Handelingen 1: 1-3

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam