Ga naar de inhoud

Zondag 14 mei 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. J.C. de Groot uit Dordrecht

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 119: 3 Psalm 103: 4 en 5 Psalm 119: 25 Psalm 78: 1, 2 en 4 Psalm 21: 4 Psalm 89: 7 en 8

Schriftlezing

2 Timotheüs 1: 1-14

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam