Ga naar de inhoud

Zondag 12 februari 2023 om 9:30

Voorganger

Ds. P. Vermaat te Veenendaal (voorbereiding HA)

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 75: 1 Psalm 65: 1 Psalm 65: 2 Psalm 42: 1 en 3 Psalm 62: 1 Gebed des Heeren: 3 en 9

Schriftlezing

Johannes 9: 1-14 en 34b-38

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam