Ga naar de inhoud

Zondag 12 februari 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. P. van de Voorde te Hardinxveld

Organist

Marianne van der Spek

Liturgie

Psalm 103: 1 Psalm 71: 1 en 2 Psalm 106: 1 Psalm 51: 5 Psalm 36: 2 Psalm 71: 12 en 14

Schriftlezing

Johannes 3: 1-21

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Extra maandelijkse collecte voor de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam