Ga naar de inhoud

Zondag 11 september 2022 om 18:30

Voorganger

prop. A.A. Teeuw te Ridderkerk

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 100: 2 Psalm 116: 7 en 10 Psalm 11: 4 Psalm 15: 1, 2 en 5 Psalm 89: 7 Psalm 68: 16 en 17

Schriftlezing

Hebreeën 9: 11-17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam
Avondmaalscollecte
Adptiekinderen Woord en Daad