Ga naar de inhoud

Zondag 11 december 2022 om 9:30

Voorganger

Ds. J.C. van Trigt te Gouderak

Organist

Marnix van Leeuwen

Liturgie

Psalm 25: 7 Lofzang van Maria : 3 Psalm 132 : 5 , 6 en 7 Lofzang van Zacharias : 4 en 5 Psalm 77 : 6 en 8 Psalm 97 : 1 en 7 Psalm 89 : 3 , 7 en 8

Schriftlezing

Maleachi 4: 1-6 en Lukas 1: 5-25

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
De Herberg
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam