Ga naar de inhoud

Zondag 1 januari 2023 om 18:30

Voorganger

Ds. D.J. Budding te Waarder

Organist

Jens Slagboom

Liturgie

Psalm 121: 4 Psalm 74: 2 en 12 Psalm 92: 7 Psalm 93: 1 t/m 4 Psalm 89:1 Psalm 68: 16

Schriftlezing

Hebreeën 13: 1-17

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de kerk
Busjescollecte
IZB-project - Huis voor de ziel - Noorderkerk Amsterdam