Ga naar de inhoud

Woensdag 2 november 2022 om 19:30

Voorganger

Ds. W.F. Jochemsen te Goudriaan

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 147: 6 Psalm 65: 6 en 9 Psalm 147: 4 Psalm 51: 8 en 10 Psalm 116: 9, 10 en 11 Psalm 66: 1 en 6

Schriftlezing

Psalm 66

Collecten

1e rondgang
Kerk
Busjescollecte
IZB-project "Huis voor de Ziel" Noorderkerk Amsterdam