Ga naar de inhoud

Donderdag 18 mei 2023 om 9:30 (Hemelvaartsdag)

Voorganger

Ds. J. Speksnijder

Organist

Wim Stolk

Liturgie

Psalm 47: 1 en 3 Weerklank 186: 1 en 2 Psalm 68: 9 Psalm 21: 5 Psalm 24:4 en 5 Weerklank 189: 1, 4 en 6

Schriftlezing

Psalm 24, Daniël 7: 13 - 14 en Handelingen 1: 1 - 12

Collecten

1e rondgang
Kerk en Diaconie
2e rondgang
Algemene Middelen van de Kerk
Busjescollecte
IZB-project Noorderkerk te Amsterdam

Omschrijving

Preektekst: Ps. 24:7-10

Thema = kroningsdag
Preekvragen
1) Wat gebeurde er toen de Heere Jezus de hemel binnenkwam?
2) Kun jij daar blij over zijn? Waarom lukt dat wel / niet?
3) Hoe kan jij Jezus eren op deze kroningsdag?