Ga naar de inhoud

Ten slotte

Bij de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal denken we biddend na over hoe het tussen God en ons ligt. Je kunt niet zonder liefde, zonder Christus en zonder geloof aan het avondmaal komen. Maar… je kunt ook niet zomaar niet komen. Dat blijft altijd een spanningsveld. We bidden om een nederig hart, maar ook om een groot vertrouwen. Mogen wij met de viering van het Avondmaal Christus dankbaar tegenkomen en ons aan Hem overgeven. Van harte Gods zegen toegewenst, van huis tot huis,
De kerkenraad