Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien. Lukas 1 : 68