Christus is opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. 1 Korinthe 15 : 20.