Ga naar de inhoud

Maand: september 2019

Zondag 29 september 2019

09.30 uur ds. J.J. ten Brinke te Oud-Beijerland
18.30 uur ds. K.M. Teeuw te Voorthuizen
Zingen voor de dienst: ‘s Morgens Ps. 73: 14 en ’s avonds Ps. 100: 1 en 4.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn …

Zondagsschool

Afgelopen zondag mochten we acht nieuwe kinderen welkom heten. Mooi! Dank aan God.…

Verantwoording

Ontvangen een gift voor de consistorie van € 700. Ook een gift van € 10 voor Lichtspoor via mevr. Heiltje van Genderen. Hartelijk dank.…

Uitgifte collectebonnen

Baltus verwacht u op D.V. do 3 okt. in de pastorie, tussen 20.00 en 21.00 uur. …

Jeugdvereniging

Op zondagavond 29 okt. hoopt de JV weer op te starten. Ook jongelui die nog geen lid zijn hartelijk welkom. Kom gerust eerst eens even kijken.…

Catechisatie

Ja, de eerste avond zit er weer aan te komen: di 1 okt. Het belooft een bijzonder seizoen te worden. De catecheten (de mensen die catechisatie geven) zijn zelf ook op ‘cursus’ geweest. De aanpak wordt dit jaar iets anders. …

Oekraïne

Herinnering! U kunt zich nog aanmelden als gastgezin t/m vrijdag 4 oktober. Daarna worden de kinderen uitgenodigd. Periode: D.V 25 mei – 3 juli 2020.…

Ambtsdragersverkiezing

Eind van dit kalenderjaar zijn er zes broeders aftredend. De ouderlingen A.J. Van Rees, J. den Besten en H.N. Aantjes. Ouderling/Kerkrentmeester A. van Meijeren, diaken A. de Jong en Kerkrentmeester/penningmeester B. Korevaar.
Ouderling A. J. van Rees en Kerkrentmeester/penningmeester B. …

Kerkenraad

D.V. donderdag 3 okt. vergadert de kerkenraad. Aanvang: 20.15 uur in de Wegwijzer.…