Ga naar de inhoud

Maand: januari 2018

Psalm 126

Een lied Hammaälôth

Ps.126 is bekend en geliefd. Maar dat wil niet zeggen, dat dit een gemakkelijke psalm is. Het “schuurt” vooral rond het punt of de mensen over wie het hier gaat nu al wel of nog niet zijn …

Zondag 28 januari 2018

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bevestiging ambtsdragers)
18.30 uur ds. W.F. Jochemsen te Noordeloos
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.66:1 en 10; en `s avonds Ps.92:1.
Organisten: De organisten van de komende zondag zijn mevr. Marianne van der Spek-Korporaal …

Ambtsdragersbevestiging

De komende zondagmorgen D.V. nemen wij voor wat betreft de kerkenraad afscheid van diaken J.W. van de Graaf en ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk. Diaken J.C. Boele en ouderling A.D. Mourik worden in hun ambt herbevestigd en als “nieuwe” kerkenraadsleden bevestigen …

St. Kinderhulp Oekraïne

Wij zitten nog te “springen” om gastoudergezinnen voor de kinderen uit Oekraïne. Meldt u zich, als het kan, z.s.m. aan. Dat kan bij de fam. Gerard Korevaar-Vonk. U zou er ons prachtig mee helpen.…

Catecheseavond voor jong en oud

Deze avond waarop de st. “Gevangenenzorg Nederland” zich presenteert wordt gehouden in de “Wegwijzer” op D.V. di. 30 jan. om precies 19.15 uur tot ongeveer 20.45 uur. Wij rekenen in ieder geval op de catechisanten van alle groepen en hun …

Bijbelavond

Op D.V. 29 jan. a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Wij behandelen hoofdstuk 6 van ons boekje. Marisca leidt dat voor ons in. Breng a.u.b. een onbeschreven ansichtkaart mee. Wij komen samen bij Jacquo en Linda. Weet je welkom!…

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €10,- en €20,- mee voor de kerk. Wij zeggen u hartelijk dank.…

Collectebonnen

De a.s. donderdag, 1 febr. a.s., kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Een goede buur

Op D.V. 7 febr. a.s. is ds. T. van Bruggen te Streefkerk 25 jaar predikant. Toen hij in het verre Stavenisse begon, “ruilden” we samen al wel eens. En dat doen we nu nog. Ik mag ds. Van Bruggen wel …