Ga naar de inhoud

Maand: juni 2017

Zondag 25 juni 2017

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. T.C. de leeuw te `s Grevelduin-Capelle
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.3:1 en 2; en `s avonds Ps.4:3.
Collecten: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd …

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De collecte voor de “Herberg” heeft €338,75 opgebracht. Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank.…

Clubkamp

De a.s. zondagmorgen, na de dienst, denken we bij de koffie en de jullie aangeboden lunch, thuis bij Renske Mourik- de Jong, alvast na over ons komende kamp. Jullie krijgen dan ook het kampboekje mee. Om 13.00 uur sluiten we …

Opening winterwerk

Het is misschien goed om de data van de opening van het winterwerk alvast te noteren. Die data zijn: D.V. 8, 9 en 10 sept. a.s.…

Dabar

De voorbereidingen van Dabar zijn weer in volle gang! We kijken terug op een mooi en gezegend Dabar-instructieweekend waar onze teams samen God mochten danken, samen mochten ontspannen, kennismaken op de camping en alvast de eerste voorbereidingen hebben getroffen. We …

Informatie- en presentatieavond

Graag herinner ik u nog weer even aan de avond m.b.t. de Albanië-reis. Deze avond wordt vanaf 19.45 uur op D.V. dinsdag 27 juni in de “Wegwijzer” gehouden.…

Afscheid

Binnenkort vertrekt dokter L. Kaptein naar Amsterdam. Ik denk er goed aan te doen om ook onder het gemeentebericht van onze gemeente met een enkele regel van genegenheid en waardering hier stil bij te staan. Vanuit zijn hart en overtuiging …

Ten slotte

In de preek van zondagavond jl. noemde ik u een van de coupletten van het gedicht “Hemelvaart” van Willem de Mérode (181887-1939). Ik geef het u hierbij graag nog een keer door.

“Nu weet ik, dat Gij zit ten troon