Ga naar de inhoud

Maand: maart 2017

Zondag 2 april 2017

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur dr. M.J. Paul te Ede
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.22:1; en `s avonds Ps.5:1 en 2.
Collecte: “Project 10 27” van de GZB start samen met “Verre naasten” van de Chr. …

Vrouwenvereniging

Op D.V. 3 april a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Wij behandelen Bijbelstudie nummer 8 uit ons blad. Mevr. Annie Mourik-Tukker leidt dat voor ons in.…

VBK-dag

Op D.V. vrijdag 28 april a.s. wordt er voor alle kinderen van 4-12 jaar een leuke dag georganiseerd in de feesttent in M`graaf met als thema “Schatzoeken”. Tussen de middag mogen de kinderen blijven eten! Wij zijn op zoek naar …

Echo-vrouwenkring

Op D.V. 5 april a.s., op de gewone tijd en plaats, ontmoeten wij elkaar weer!…

Ouderenmiddag

Van harte nodigen wij de mensen van de “doelgroep” uit voor de ouderenmiddag van D.V. donderdag 6 april a.s. om 15.00 uur. Als het goed is, hebt u er persoonlijk al bericht van gehad. Graag ontmoeten wij u!…

Collectebonnen

Op D.V. do. 6 april a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Verantwoording

Het verjaringsfonds heeft over jan. en febr. het mooie bedrag van €496,95 opgebracht. De collecte voor de IZB heeft de afgelopen zondag €332,45 opgebracht. De busjes van de kerkradio bevatten €144,-. Via oud. J. den Besten ontvingen we €20,- voor …

Paas-zingen

Ook dit jaar nodigt “de Bron” de ouderen voor het Paas-zingen weer heel hartelijk uit. Dat is op D.V. woensdag 12 april a.s. van 9.00-10.30 uur.…

Ten slotte

Bij Chris en Petra van Wijk-Korevaar in Werkendam is er een derde kind, een zoon, geboren. Wij feliciteren Jaap en Mieneke Korevaar-Vos, de trotse grootouders, daar heel hartelijk mee! Met een vriendelijke groet voor onze ouderen en jongeren,
uw ds. …

Tekst van de week, (wk 13-2016).

Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het, dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor de zonden, maar een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vr/antw. 42 HC.…