Ga naar de inhoud

Maand: december 2015

Zondag 3 januari 2016

9.30 uur ds. M.W. Westerink te Langerak
18.30 uur ds. T.J. Korten te Lopikerkapel
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.1:1 en 2; en `s avonds Ps.3:2.
Collecte: De tweede rondgang op 3 jan. is de extra maandelijkse collecte voor …

Vrijdag 1 januari 2016 (nieuwjaarsdag)

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: Ps.71:11 en 12.
Collecte: De tweede rondgang is bestemd voor de Algemene Middelen van de kerk.
Oppas: Mevr. Marjan Koorevaar- van Spengen verzorgt de oppas.…

Donderdag 31 december 2015 (oudejaarsdag)

19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: Ps.91:1 en 2.
Collecte: De ene rondgang van de oudejaarsavond is bestemd voor de kerk.
Oppas: geen oppas.…

Geboren: Stijn de Jong

Bij Aart en Linda de Jong- van Andel is er op 22 dec. jl. een zoon geboren. Stijn is zijn naam. Wij feliciteren de ouders (en natuurlijk ook de grootouders) hier heel hartelijk mee. Jullie kind is een lief kind …

Geboren: Noud den Besten

Bij de fam. Nils en Nicolet den Besten-Bakker werd er op de tweede kerstdag een zoon en broertje geboren. Zijn naam is Noud Cornelis, met Noud als roepnaam. Van harte feliciteren wij dit gezin en de grootouders met de geboorte …

Oudejaarsavond

In de laatste dienst van het jaar herinneren wij ons degenen die ons van de gemeenteleden dit jaar zijn ontvallen. Wij hanteren hierbij de regel dat de namen van de eigen gemeenteleden van wier overlijden ons schriftelijk bericht is gedaan …

Nieuwjaarsmorgen

Na de dienst stellen wij het als kerkenraad op prijs om u bij het uitgaan persoonlijk te groeten.…

Koster

Het mobiele-telefoonnummer van onze koster is per heden gewijzigd. U kunt het nummer opvragen bij de koster zelf.…

Echo-vrouwenkring

Op D.V. 6 jan. a.s., op bekende tijd en plaats, hopen wij u allemaal weer te ontmoeten!…

Mannenvereniging

Op D.V. 4 jan. a.s. ontmoeten wij elkaar weer. Dhr. Piet School verzorgt de inleiding over 1 Sam.16. Dat is uit ons blad van april jl.…