Ga naar de inhoud

Maand: oktober 2013

Tekst van de week, (wk 44-2013).

En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Mattheüs 2 : 4.

Zondag 27 oktober 2013

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (afsluiting V.B.C.)
18.30 uur ds. M. van Leeuwen te Voorthuizen
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.111:3 en 6; en `s avonds Ps.112:1, 2 en 3.
Collecte: Ook de komende zondag is de tweede collecte …

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. Wij ontvingen €10,- voor de kerkradio. Wij zeggen u hartelijk dank.…

Catechese

De volgende week verwachten wij jullie allemaal weer! Groep één leert vraag en antwoord 115 uit het grijze boekje.…

Zondagsschool

Vergeten jullie niet, dat er de komende zondag weer zondagsschool is?!…

Jeugdvereniging

De komende zondagavond ontmoeten wij elkaar weer. Jij bent er toch ook?!…

Kringwerk

Wij nodigen u en jullie voor D.V. 28 okt. a.s., om 20.00 uur, heel hartelijk uit. We horen dan wat we de komende tijd zullen gaan doen. Wij bidden om een mooi, nuttig en gezegend seizoen.…

Echo-vrouwenkring

Op woensdag 30 okt. a.s., op de bekende tijd en plaats, hopen wij elkaar weer te ontmoeten.…

Ten slotte

Ik mag u ook wel eens prijzen. De afgelopen zondag bent u trouw opgekomen. Maar we kunnen niet trouw genoeg zijn. En de “verloren schaapjes” moeten ook niet hun bank zomaar leeg laten staan. De dienst van de komende zondagmorgen …