Ga naar de inhoud

Maand: september 2013

Zondag 29 september 2013

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
18.30 uur ds. B.F. Bakelaar te Alphen aan de Rijn
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.72:2 en 10; en `s avonds Ps.40:1 en 4.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag …

Mannenvereniging

Op D.V. 30 sept. a.s. starten we het nieuwe seizoen. Wij hopen op een hartelijke betrokkenheid van onze leden en een trouwe opkomst. Als u eerst vrijblijvend eens wilt komen kijken bent u natuurlijk van harte welkom. Wij bidden voor …

Vrouwenvereniging

Op D.V. 1 okt. a.s. gaan we naar de “Dijksynagoge” in Sliedrecht. Om 13.00 uur is vanaf de oude Rabobank het vertrek. Wij hopen op een mooie middag.…

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank. …

Collectebonnen

Omdat de belijdeniscatechisatie op de donderdag valt is dhr. B. Korevaar bereid voorlopig op elke eerste woensdag van de maand zitting te houden voor de verkoop van de collectebonnen. Op D.V. woensdag 2 okt. a.s. kunt van 20.00-21.00 uur weer …

Zingen na de dienst

Het eerstvolgende “Zingen na de dienst” is niet de a.s. zondag, maar op D.V. 13 okt. Het is mooi, als u dat alvast noteert.…

Tienerclub

Op D.V. vrijdag 4 okt. a.s.,van 19.30-21.30 uur, beginnen we weer! Alle 12-16-jarigen worden hierbij van harte uitgenodigd! Wij hopen, dat onze club ook voor jou zoiets mag zijn als een “thuis”!…

Van de zondagsschool

Afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van juffrouw Tamara en meester Jacob-Jan. We bedanken hen hartelijk voor hun inzet. Wij wensen ze Gods zegen toe nu ze (voorlopig) naar Zwitserland gaan. (Het personeel van de zondagsschool).…

Ten slotte

Wij, als kerkenraad en gemeente, sluiten ons van harte bij deze groet aan. Wij hebben veel in de afgelopen twee jaar met jullie op gekregen. Wij wensen jullie in Zwitserland een mooi wonen en een gezegende studietijd toe. Wij denken …