Ga naar de inhoud

Maand: september 2012

Zondag 30 september 2012

9.30 en 18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.147:1 en 2; en`s avonds Ps.147:7 en 10.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is bestemd voor de Algemene Middelen.
Oppas: Op …

Ambtsdragersverkiezing

Dhr. A. van der Spek heeft bedankt voor zijn verkiezing tot diaken. Wij respecteren zijn beslissing. Dat neemt niet weg, dat dit wel een teleurstelling is. Zegene God de fam. Van der Spek en ons als de gemeente hier die …

Jeugdvereniging

Op D.V. 30 sept. a.s., na de avonddienst, ontmoeten wij elkaar weer!…

Mannenvereniging

Op D.V. 1 okt. a.s. komen wij als mannenvereniging voor het eerst in het nieuwe seizoen bij elkaar. Dhr. Kees Kortlever houdt dan een inleiding over 1 Cor.4:8-21. U vindt de bijbehorende Bijbelstudie in uw blad van febr. 2011. Wij …

Echo-vrouwenkring

Op D.V. 3 okt. a.s., op de bekende tijd en plaats, verwachten wij u allemaal weer!…

Verantwoording

Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. Wij zeggen u daarvoor heel hartelijk dank.…

Collectebonnen

Op D.V. donderdag 4 okt. a.s. kunt u van 20.00-21.00 uur hiervoor weer in de consistorie terecht.…

Vakantie Bijbel Club

Wij zoeken naar nog wat meer vrijwilligers. Vriendelijk vragen wij u en jou om z.s.m. contact op te nemen met Marieke de Groot (mariekebakker7@hotmail.com). U helpt er ons erg mee, als u meedoet.…

Tenslotte

Het meeste “winterwerk” van de gemeente is weer begonnen. De huisbezoeken gaan binnenkort ook weer van start. Moge God de kerkenraad, maar ook iedereen die een bijzondere taak te vervullen heeft gekregen, zegenen en er alle kracht voor geven. “Maar …