Ga naar de inhoud

Maand: juni 2012

Zondag 1 juli 2012

9.30 uur mr. drs. J.P. de Man te Rosmalen
18.30 u ds. J.H. Adriaanse te Leerbroek
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.3:1 en 2; en `s avonds Ps.4:1, 2 en 3.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van …

Huwelijksjubileum: dhr. en mevr. J.C. van Wijk

Op 28 juni waren dhr. en mevr. J.C. van Wijk vijftig jaar getrouwd. Dat is een hele mijlpaal. Wij feliciteren u met uw kinderen en kleinkinderen daar dan ook heel hartelijk mee. U gedenkt dit bijzondere feit onder een zekere …

Bediening Heilige Doop

De afgelopen zondagmorgen werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan de kleine Marigje Johanna Matze. In de preek stonden wij stil bij Kolossenzen 2: 6 en 7.…

Zomerbijbelkring

Op D.V. maandag 2 juli a.s., om 19.50 uur, komen wij weer bij elkaar. Dat is ook nu weer bij Nils en Nicolet den Besten. Wij bespreken hoofdstuk 3 van ons boek. Dat gaat over “Bijbellezen en Bijbelstudie”. Graag ontmoeten …

Kerkenraad

Op D.V. 4 juli vergadert onze kerkenraad weer. Wij vragen u om hierin biddend mee te leven. …

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. 5 juli a.s., van 20.00-21.00 uur, weer in de consistorie terecht. …

Tenslotte

Wij wensen u voor de komende zondag twee gezegende diensten. Wij bidden, dat Christus ons maar rijk mag worden aangeprezen. Met een hartelijke groet,
uw ds. J.A.H. Jongkind.…

Tekst van de week, (wk 26-2012).

 En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.  Handelingen 4 : 33.

Zondag 24 juni 2012

9.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bediening Heilige Doop)
18.30 uur ds. W.P. Vermeulen te Goudriaan en Ottoland
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.36:1 en 2; en `s avonds Ps.72:9 en 10.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van …

Zomerbijbelkring (“Geestelijke groei”)

De eerstvolgende datum dat wij elkaar ontmoeten is niet 25 juni, zoals wij eerst hadden gedacht, maar D.V. 2 juli a.s. De verdere gegevens vermelden wij in de “Kerkbode” van de volgende week. …