Ga naar de inhoud

Maand: januari 2012

Tekst van de week, (wk 05-2012).

Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet,10 want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.  Handelingen 18 : 10.

Zondag 29 januari 2012

9.30 uur dr. G. van den Brink te Woerden
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind (bevestiging en herbevestiging ambtsdragers).
Zingen voor de dienst: `s Morgens Ps.72:1 en 7; e n`s avonds Ps.68:16 en 17.
Collecte: De tweede collecte in de diensten …

Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers

De heren J. den Besten, A.J. van Meijeren en W. van Muijlwijk zullen D.V. zondagavond in de dienst worden bevestigd als ouderling of ouderling-kerkrentmeester. De heren C.H. Baan en A.J. van Rees zullen in hun ambt herbevestigd worden. Dhr. B. …

Mannenvereniging

Op D.V. 30 jan. a.s. komen wij weer bijeen. O.l.v. dhr. A.J. van Rees bespreken wij 1 Cor.1:18-31. U vindt de stof in ons blad van sept. 2010.…

Collectebonnen

Op D.V. 2 febr. a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Verantwoording

Er is weer €250,- bij ons binnengekomen van de “Talentenveiling”. De teller staat nu op €2764,50 + €250,- = €2814,50 (foutje is € 3014,50 JK). De zendingsbusje bij de uitgang hebben over het vierde kwartaal van 2011 €986,12 opgebracht voor …

“Geloven in Spangen”

Op D.V. 23 febr. a.s zal dhr. N. van Splunter (missionair werker in Spangen) ons in de “Wegwijzer” over dit project komen vertellen. Noteer de datum alvast!…

Persoonlijk

Op D.V. 4 febr. a.s. ben ik jarig. Op donderdagmorgen 9 febr. is er een “inloop” voor de gemeente. Op donderdagavond 9 febr. nodigen wij de kerkenraadsleden, de leden van het kerkrentmeesterschap, de organisten, de koster en de tuinman met …

Tenslotte

Samen zien we weer uit naar de zondag. Moge God het ons geven met een hart dat op Hem hoopt op te gaan naar Zijn huis! Met een vriendelijke groet aan u allen,
uw ds. J.A.H. Jongkind.…

Tekst van de week, (wk 04-2012 ).

Want  alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat  een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.  Johannes 3 : 16.