Ga naar de inhoud

Maand: oktober 2011

Tekst van de week, (wk 44-2011 ).

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.  Joh. 10 :

Woensdag 2 november 2011 (Dankdag)

14.00 uur ds. L. de Wit te Bleskensgraaf
19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s middags Ps.65:4 en 5; en `s avonds Ps.107:1 en 2.
Collecte: De ene collecte op de Dankdag is de dankdagcollecte voor het …

Zondag 30 oktober 2011

9.30 uur dr. P.H. van Harten te Ridderkerk
18.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.105:2 en 5; en `s avonds Ps.111:1 en 6.
Collecte: De tweede collecte in de diensten van D.V. zondag a.s. is …

Jubileum: dhr. en mevr. P. van Rees-Slagter

Met mijn mededeling aangaande het 45-jarig huwelijksjubileum van dhr. en mevr. P. van Rees-Slagter was ik de afgelopen zondag te vroeg. Pas op D.V. 16 nov. is het zover. Wij zijn met hen dankbaar om Gods trouwe zorg in al …

Bijbelkring

De a.s. maandag D.V. komen wij als bijbelkring weer bijeen. Wij hopen, dat u er als leden allemaal bent!…

Kerkenraadsvergadering

Deze vindt plaats op D.V. 31 okt. a.s. Wij vragen u om biddend mee te willen leven hierin.…

Tussencatechese

Op woensdag 9 nov. a.s. hopen wij elkaar in dit verband voor het eerst te ontmoeten. Er heeft zich al een groepje gevormd; maar je kunt er nog bij. I.v.m. het bestellen van de boekjes lijkt het me goed, dat …

Vakantie Bijbel Club

Wij bedanken hierbij m.n. de leiding en de helpers voor het vele werk dat zij met zoveel liefde hiervoor hebben verzet!…

Catechese

De volgende week is er i.v.m. de Dankdag geen catechisatie. Maar laat het onze catechisanten wel een eer en een plicht zijn om (zo mogelijk twee keer zelfs) in de diensten van de Dankdag aanwezig te zijn!…

Collectebonnen

Hiervoor kunt u op D.V. donderdag 3 nov. a.s. van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht. …