Ga naar de inhoud

Maand: oktober 2010

Woensdag 3 november 2010 (Dankdag)

14.00 uur ds. P. Molenaar te Lunteren
19.30 uur ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s middags Ps.105:1 en 2 en `s avonds Ps.107:1 en 19.
Collecte: Zet u vooral uw beste beentje voor met de ene collecte van …

Zondag 31 oktober 2010

9.30 uur ds. P. van de Voorde te Wijngaarden
18.30 ds. J.A.H. Jongkind.
Zingen voor de dienst: `s morgens Ps.62:4 en 5 en `s avonds Ps.1:1 en 2.
Zingen na de dienst: Na de dienst van de komende zondagmorgen zingen …

Dorcas

Dorcas” houdt op D.V. 5 en 6 nov. a.s. weer haar jaarlijkse voedselinzamelactie. Wij bevelen deze actie hartelijk in uw belangstelling aan.…

Jeugdvereniging

De a.s. zondagavond D.V. komen wij als leden van de J.V. weer bijeen!…

Bijbelkring

Op D.V. 1 nov. a.s. komen wij weer bijeen. Wij bespreken hoofdstuk 1 van het boekje “Oog om oog” van dr. A.A. Teeuw. Wij beginnen om acht uur. Als u er maandag voor het eerst in dit seizoen hoopt te …

Catechese

De komende dinsdag is er geen catechisatie. `s Woendags verwachten we jullie natuurlijk wel (voor zover je daar de gelegenheid toe hebt) in de beide diensten!…

Collectebonnen

Op D.V. donderdag 4 nov. a.s. kunt u hiervoor van 20.00-21.00 uur weer in de consistorie terecht.…

Tenslotte

Wij zien uit naar de komende zondag en wij zien ook uit naar de Dankdag. Psalm 103 zet hoog in. “Loof de Heere, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, …

Ik moet heden in uw huis blijven

N.a.v. Lucas 19 vers 5b

De Heere Jezus heeft haast. Grote haast. Maar al heeft Hij zo`n grote haast, voor de mensen die Hem nodig hebben, heeft Hij alle tijd. Gaat de Heere Jezus ook vandaag nog voorbij? Hij komt …