Ga naar de inhoud

Maand: juni 2005

De beste papieren

(n.a.v. vr. en antw. 19 van de Heidelbergse Catechismus)

Vraag: Waaruit weet gij dat? (d.w.z. dat Jezus Christus onze Middelaar is)

Antwoord: Uit het heilig Evangelie, hetwelk God zelf voor het eerst in het Paradijs heeft geopenbaard, en daarna door