Wie gelooft in de Zoon van God draagt Gods getuigenis in zijn hart. God heeft ons een levensboodschap meegegeven om te delen. Op het moment dat we tot geloof zijn gekomen, werden we boodschapper van God. God wil door alle gelovigen heen tot de wereld spreken. Ver weg, maar het begint in uw en mijn omgeving.

De commissie brengt nieuwe bewoners een welkomst bloemetje of mat en zorgt voor tussentijdse Echo verspreiding en probeert contacten te leggen en mensen uit te nodigen voor activiteiten. Verder werken we samen met de commissie van Hervormd Gemeente in Molenaarsgraaf. Hierbij hoort de Paasactie, Kerstactie en de tentdienst rond Koningsdag.

Ook willen we in 2020 weer meedoen met de week van het gebed. Deze is van 19 t/m 26 januari 2020.

Ook de Echo Vrouwenkring valt onder de commissie, maar werken wel geheel zelfstandig. Onder de Evangelisatiecommissie valt ook de organisatie van het koffie drinken na de dienst. Velen vinden het gezellig elkaar te ontmoeten na de dienst. De data zijn vaak gepland op zondagen als er geen zondagsschool is. Als u mee wilt doen met het koffie schenken of cake wilt bakken kunt u zich aanmelden bij Marisca Bikker.

Voorzitter
Marisca Bikker

Secretaris
Jan den Hartog

Penningmeester
Erik-Jan Aantjes

Algemeen lid
Elly van Zessen
Kees Kortlever
Marco en Marianne Molenaar
Jan Willem van de Graaf
Jannie van de Graaf
Corinne van Wijk

Jannie en Corinne vertegenwoordigen de Gereformeerde Kerk Brandwijk

Vertegenwoordiger vanuit de Kerkenraad: Jaap den Besten

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen