Ga naar de inhoud

Evangelisatie

Wie gelooft in de Zoon van God draagt Gods getuigenis in zijn hart. God heeft ons een levensboodschap meegegeven om te delen. Op het moment dat we tot geloof zijn gekomen, werden we boodschapper van God. God wil door alle gelovigen heen tot de wereld spreken. Ver weg, maar het begint in uw en mijn omgeving.

De evangelisatiecommissie brengt nieuwe bewoners een welkomstbloemetje en informatie over de kerken in Brandwijk. Op dat moment proberen we ook contacten te leggen en de mensen uit te nodigen voor activiteiten.

  • Kaartenactie: ook wil het eigen gemeenteleden betrekken in het omzien naar elkaar en daarom wordt er 1 keer per jaar onder de gemeenteleden een kaart uitgedeeld, met de opdracht om die aan een ander te sturen.
  • Ook willen we in 2021 weer meedoen met de week van Gebed. Deze is van D.V. 15 t/m 22 januari.

Er wordt samengewerkt met de commissie van de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf.
De volgende activiteiten doen we samen: De huis aan huis Paas- en Kerstactie, Kerstactie bij het winkelcentrum en de tentdienst rond Koningsdag

Bij verschillende activiteiten hebben we hulp nodig. Als u/jij het verlangen hebt om ook door middel van een actie Gods liefde door te geven aan de ander, meldt je dan aan om eens te helpen bij 1 van onderstaande personen.

Ook de Echo Vrouwenkring valt onder de commissie, maar werken wel geheel zelfstandig.

Koffiedrinken na de dienst valt onder de organisatie van de Evangelisatiecommissie.
Het is mooi en gezellig om elkaar te ontmoeten na de dienst. Dit is een aantal keer per jaar.
Als u mee wilt doen met koffie schenken/ cake bakken, dan kunt u zich aanmelden bij Marisca Bikker. De data voor koffiedrinken na de dienst staan vermeld in de startkrant en te zijner tijd in de Kerkbode.

Bestuur

Marisca Bikker
Voorzitter

Reineth van der Schee
Secretaris

Marianne Molenaar
Penningmeester

Jan Willem van de Graaf
Ina de Gier
Johan ter Maten
Jannie van de Graaf
Algemene leden

Johan en Jannie vertegenwoordigen de Gereformeerde Kerk Brandwijk