Ga naar de inhoud

Evangelisatie

Wie gelooft in de Zoon van God draagt Gods getuigenis in zijn hart. God heeft ons een levensboodschap meegegeven om te delen. Op het moment dat we tot geloof zijn gekomen, werden we boodschapper van God. God wil door alle gelovigen heen tot de wereld spreken. Ver weg, maar het begint in uw en mijn omgeving.

De evangelisatiecommissie heet nieuwe bewoners in Brandwijk welkom en deelt daarbij informatie over de kerken in Brandwijk. Op dat moment proberen we ook contacten te leggen en bewoners uit te nodigen voor activiteiten.

Daarnaast worden er diverse activiteiten georganiseerd, zoals de kaartenactie. Hiermee worden de eigen gemeenteleden betrokken in het omzien naar elkaar, door eens per jaar een kaart uit te delen, met de opdracht om die aan een ander te sturen.

Ook in 2024 hopen we weer deel te nemen aan de Week van gebed voor eenheid van christenen. Deze wordt gehouden van 21 t/m 28 januari 2024.

Een deel van de activiteiten wordt samen met de Hervormde Gemeente Molenaarsgraaf georganiseerd, zoals de-huis-aan-huis paas- en kerstactie, een activiteit rond Kerst en de tentdienst rond Koningsdag.

Bij verschillende activiteiten hebben we hulp nodig. Als u/jij het verlangen hebt om door middel van een actie Gods liefde door te geven aan de ander, meldt je dan aan bij één van de bestuursleden.

De Echo Vrouwenkring valt onder de commissie, maar werkt wel geheel zelfstandig.

Bestuur

Reineth van der Schee
Voorzitter

Vacant
Secretaris

Marianne Molenaar
Penningmeester

Jan Willem van de Graaf
Ina de Gier
Henk Aantjes
Johan ter Maten*
Jannie van de Graaf*
Algemene leden

*Johan en Jannie vertegenwoordigen de Gereformeerde Kerk Brandwijk