Ga naar de inhoud

Dabar

Camping ‘De Put’ in Ottoland is een kleine camping met zo’n 150 vaste staanplaatsen en verder zijn er ook plaatsen voor trekkers. De gezinnen op de camping komen vooral uit de Randstad en brengen vaak de hele zomer door op de camping. De meeste van hen hebben geen kerkelijke binding. De campinggasten houden zich bezig met vissen, zwemmen en luieren rond hun ’tweede huisje’. Naast de activiteiten van Dabar zijn er ook activiteiten die door een recreatiecommissie van de camping worden georganiseerd.

Werkwijze Dabar

Door recreatie en via het leggen van relaties met zowel jongeren als ouderen Christus bekend te maken aan de campinggasten is het doel van Dabar. Dit gebeurt door clubs, spelactiviteiten, avondsluitingen, de campingdienst en in spontane gesprekken die daarbij ontstaan. Daarnaast bieden we een luisterend oor, omdat er bij veel mensen behoefte is te praten over dingen die hen raakt of hebben geraakt in het leven.

Betrokkenheid vanuit onze gemeente

Onze gemeente geeft invulling aan haar missionaire taak door het evangelisatie- en recreatiewerk van Dabar te ondersteunen op ‘de Put’ te Ottoland. Vanaf 1968 wordt op camping ‘De Put’ door een interkerkelijke commissie evangelisatie- en recreatiewerk gedaan. Het werk wordt gedragen door de hervormde gemeenten Oud-Alblas, Wijngaarden, Bleskensgraaf, Molenaarsgraaf, Brandwijk, Goudriaan, Ottoland, Giessen-Nieuwkerk en Giessen-Oudkerk en de gereformeerde kerken van Brandwijk en Ottoland. Elke kerkelijke gemeente heeft een vertegenwoordiger in de commissie.

Ieder jaar is een gemeente adoptiegemeente van Dabar, waarmee een goede gelegenheid ontstaat om met het werk kennis te maken.

Betrokkenheid vanuit onze gemeente kan ook door gebed voor Dabar in het midden van de gemeente of persoonlijk. Dabarwerk kan namelijk niet zonder het gebed. Ook deelname in de teams door jongeren uit onze gemeente of als campingpastor is een blijk van uw/jouw eigen betrokkenheid. Afgelopen jaren  hebben diverse jongeren hieraan een positieve bijdrage geleverd.

Commissie

Vanuit alle betrokken gemeenten is er iemand afvaardiging in de Dabarcommissie. Vanuit Brandwijk is dat Piet School. De commissie faciliteert namens de betrokken gemeente het werk, de gebouwen en werft en ondersteunt de teams en pastors tijdens het Dabarwerk in de zomervakantie. Dit gebeurt in 2 periodes van twee weken, waarin per periode een campingpastor en minimaal 8 teamleden op de camping actief zijn.

Links

Nieuwsberichten