Tot taak van een gemeente behoort ook de verkondiging van het Evangelie onder hen die daar (nog) nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. Het kan zijn dat mensen uit de eigen gemeente geroepen zijn in de zending of evangelisatie te werken, er is dan steun mogelijk vanuit onder andere de zendingsbonden GZB en IZB. Het werk van de GZB en IZB willen wij dan ook graag onder de aandacht brengen en steunen.

  1. GZB (Gereformeerde ZendingsBond) houdt zich bezig met zending buiten de landsgrenzen. Veelal derde wereldlanden (www.gzb.nl).
  2. IZB (Inwendige ZendingsBond) houdt zich bezig met zending en evangelisatie binnen de landsgrenzen (www.izb.nl).

Wij bevelen een lidmaatschap van de zendingsorganisaties GZB en IZB aan. U betaalt dan een jaarlijkse bijdrage en ontvangt het nieuwsblad van de organisatie, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de gebeurtenissen in de zendingswereld in binnen- en buitenland.

Zendingsbussen

Door middel van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk wordt geld ingezameld voor een bepaald zendingsproject. Het ene jaar is de opbrengst voor de GZB en het andere jaar voor de IZB.

Vanaf 1 juli 2019 is de inhoud van de zendingsbussen bestemd voor een zending- en evangelisatieproject van de GZB. We steunen het project van Gert en Rieneke van de Pol. In 2017 zijn zij naar Malawi gegaan en wonen in het noorden van het land in Ekwendeni. (8 april 2019 jl. waren zij te gast in de Wegwijzer)

Rieneke zet zich als verpleegkundige om de palliatieve zorg te verbeteren en uit te breiden. Samen met verpleegkundigen ter plekke geeft ze deze zorg aan mensen in het Ekwendeni Mission Hospital, maar ook en vooral bij mensen thuis, in de dorpen rondom Ekwendeni. Het trainen en begeleiden van andere verpleegkundigen behoort eveneens tot haar takenpakket.
Gert werkt voor de presbyteriaanse kerk in Noord-Malawi (CCAP Livingstonia). Het doel is dat in het leven van de plaatselijke gemeenten en van de kerk als geheel interactieve Bijbelstudie een centrale plaats krijgt, door mensen te  stimuleren en toerusten om samen de Bijbel te lezen, met elkaar te delen wat die woorden met je doen en elkaar te helpen de verbinding te leggen met het leven van elke dag.

Wij willen dit van harte steunen; en vragen u dit project ook bovenal op te dragen in uw gebed! (https://www.gzb.nl/zendingswerkers/rieneke-en-gert-van-de-pol/home?user_id=1025874)

Een Handvol Koren

Jaarlijks geeft de GZB het dagboekje ‘’Een handvol koren’’ uit. De zendingscommissie coördineert de verkoop van de dagboeken. In het najaar zullen deze te koop worden aangeboden bij de leden van onze gemeente. Per jaar worden er ongeveer zeventig dagboeken verkocht. Een groot gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan het werk van de GZB. Mocht u niemand van de zendingscommissie aan de deur hebben gehad en u wilt toch graag bestellen, kunt u dit doen bij dhr. Arie van der Spek.

Zending, een taak voor ons allen

We hopen dat de zending een warm plekje in uw hart en in de gemeente mag hebben. Als het evangelie ons grijpt, zullen we ook het verlangen krijgen om de naam van Jezus Christus groot te maken in ons dagelijks leven, door onze woorden en onze levenshouding. Jezus Christus heeft ons allen de opdracht om voor onze naasten te zorgen. Hij zegt in Johannes 20 vers 21 ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’. Hierin ligt een boodschap en opdracht voor ons allemaal.

Jezus Christus geeft ons allen de opdracht om voor onze naasten te zorgen. Hij zegt in Johannes 20:21 “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” . Hierin ligt een boodschap en opdracht voor ons allemaal.

Samenstelling van de Zendingscommissie

Voorzitter
Marco Molenaar (afgevaardigde kerkenraad)

Secretaris
Martijn den Besten (jeugdvereniging)

Penningmeester
Arie van der Spek (mannenvereniging)

Contactpersoon IZB
Jonette Korevaar (vrouwenvereniging)

Contactpersoon GZB
Frank Scheurwater (mannenvereniging)

Algemeen lid
Vacature (vrouwenvereniging)

Bankrekeningnummer van de Zendingscommissie van college van kerkrentmeesters: NL57 RABO 0125 564 074.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen