Ga naar de inhoud

Zending

Tot taak van een gemeente behoort ook de verkondiging van het Evangelie onder hen die daar (nog) nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. Het kan zijn dat mensen uit de eigen gemeente geroepen zijn in de zending of evangelisatie te werken, er is dan steun mogelijk vanuit onder andere de zendingsbonden GZB en IZB. Het werk van de GZB en IZB willen wij dan ook graag onder de aandacht brengen en steunen.

  1. GZB (Gereformeerde ZendingsBond) houdt zich bezig met zending buiten de landsgrenzen. Veelal derde wereldlanden (www.gzb.nl).
  2. IZB (Inwendige ZendingsBond) houdt zich bezig met zending en evangelisatie binnen de landsgrenzen (www.izb.nl).

Wij bevelen een lidmaatschap van de zendingsorganisaties GZB en IZB aan. U betaalt dan een jaarlijkse bijdrage en ontvangt het nieuwsblad van de organisatie, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de gebeurtenissen in de zendingswereld in binnen- en buitenland.

Zendingsbussen

Door middel van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk wordt geld ingezameld voor een bepaald zendingsproject. Het ene jaar is de opbrengst voor de GZB en het andere jaar voor de IZB.

Van 1 juli 2023 tot eind juni 2024 steunen we het GZB-project Jeugdwerk op de Filipijnen.

Meer info: GZB-project Filipijnen

Een Handvol Koren

Jaarlijks geeft de GZB het dagboekje ‘’Een handvol koren’’ uit. De zendingscommissie coördineert de verkoop van de dagboeken. In het najaar zullen deze te koop worden aangeboden bij de leden van onze gemeente. Per jaar worden er ongeveer zeventig dagboeken verkocht. Een groot gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan het werk van de GZB. Mocht u niemand van de zendingscommissie aan de deur hebben gehad en u wilt toch graag bestellen, kunt u dit doen bij dhr. Arie van der Spek.

Zending, een taak voor ons allen

We hopen dat de zending een warm plekje in uw hart en in de gemeente mag hebben. Als het evangelie ons grijpt, zullen we ook het verlangen krijgen om de naam van Jezus Christus groot te maken in ons dagelijks leven, door onze woorden en onze levenshouding. Jezus Christus heeft ons allen de opdracht om voor onze naasten te zorgen. Hij zegt in Johannes 20 vers 21 ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’. Hierin ligt een boodschap en opdracht voor ons allemaal.

Jezus Christus geeft ons allen de opdracht om voor onze naasten te zorgen. Hij zegt in Johannes 20:21 “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” . Hierin ligt een boodschap en opdracht voor ons allemaal.

Samenstelling van de Zendingscommissie

Voorzitter
Marco Molenaar (afgevaardigde kerkenraad)

Secretaris
Martijn den Besten (jeugdvereniging)

Penningmeester
Arie van der Spek (mannenvereniging)

Contactpersoon IZB
Jonette Korevaar (vrouwenvereniging)

Contactpersoon GZB
Frank Scheurwater (mannenvereniging)

Algemeen lid
Gerrie van Gils (vrouwenvereniging)

Bankrekeningnummer van de Zendingscommissie van college van kerkrentmeesters: NL57 RABO 0125 564 074.