Ga naar de inhoud

Zending

Tot taak van een gemeente behoort ook de verkondiging van het Evangelie onder hen die daar (nog) nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. Het kan zijn dat mensen uit de eigen gemeente geroepen zijn in de zending of evangelisatie te werken, er is dan steun mogelijk vanuit onder andere de zendingsbonden GZB en IZB. Het werk van de GZB en IZB willen wij dan ook graag onder de aandacht brengen en steunen.

  1. GZB (Gereformeerde ZendingsBond) houdt zich bezig met zending buiten de landsgrenzen. Veelal derde wereldlanden (www.gzb.nl).
  2. IZB (Inwendige ZendingsBond) houdt zich bezig met zending en evangelisatie binnen de landsgrenzen (www.izb.nl).

Wij bevelen een lidmaatschap van de zendingsorganisaties GZB en IZB aan. U betaalt dan een jaarlijkse bijdrage en ontvangt het nieuwsblad van de organisatie, waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de gebeurtenissen in de zendingswereld in binnen- en buitenland.

Zendingsbussen

Door middel van de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk wordt geld ingezameld voor een bepaald zendingsproject. Het ene jaar is de opbrengst voor de GZB en het andere jaar voor de IZB.

Sinds 1 juli 2021 steunen we het GZB-project ‘Opvanghuis voor gehandicapten’ in Malawi. Het huis heeft de naam ‘Tidzalerana’ wat betekent ‘we zullen zorg voor elkaar dragen’. En dat is precies wat er gebeurt! Het opvanghuis is in 2010 geopend en er is plaats voor 17 mensen. Naast de lichamelijke zorg worden ook bijbelstudies gehouden. Ook wordt geprobeerd om de kerken in de omgeving van het tehuis te betrekken bij het werk. Men probeert ten eerste het stigma te laten verdwijnen wat er rust op handicaps en verstandelijke beperkingen. Het zou prachtig zijn als in de toekomst gemeenteleden ook willen zorgen voor de mensen in dit huis.

Wij willen dit van harte steunen; en vragen u dit project ook bovenal op te dragen in uw gebed! Meer informatie over GZB-project ‘Opvanghuis voor gehandicapten’ in Malwawi

Een Handvol Koren

Jaarlijks geeft de GZB het dagboekje ‘’Een handvol koren’’ uit. De zendingscommissie coördineert de verkoop van de dagboeken. In het najaar zullen deze te koop worden aangeboden bij de leden van onze gemeente. Per jaar worden er ongeveer zeventig dagboeken verkocht. Een groot gedeelte van de opbrengst komt ten goede aan het werk van de GZB. Mocht u niemand van de zendingscommissie aan de deur hebben gehad en u wilt toch graag bestellen, kunt u dit doen bij dhr. Arie van der Spek.

Zending, een taak voor ons allen

We hopen dat de zending een warm plekje in uw hart en in de gemeente mag hebben. Als het evangelie ons grijpt, zullen we ook het verlangen krijgen om de naam van Jezus Christus groot te maken in ons dagelijks leven, door onze woorden en onze levenshouding. Jezus Christus heeft ons allen de opdracht om voor onze naasten te zorgen. Hij zegt in Johannes 20 vers 21 ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’. Hierin ligt een boodschap en opdracht voor ons allemaal.

Jezus Christus geeft ons allen de opdracht om voor onze naasten te zorgen. Hij zegt in Johannes 20:21 “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u” . Hierin ligt een boodschap en opdracht voor ons allemaal.

Samenstelling van de Zendingscommissie

Voorzitter
Marco Molenaar (afgevaardigde kerkenraad)

Secretaris
Martijn den Besten (jeugdvereniging)

Penningmeester
Arie van der Spek (mannenvereniging)

Contactpersoon IZB
Jonette Korevaar (vrouwenvereniging)

Contactpersoon GZB
Frank Scheurwater (mannenvereniging)

Algemeen lid
Reineth van der Schee

Bankrekeningnummer van de Zendingscommissie van college van kerkrentmeesters: NL57 RABO 0125 564 074.