Ga naar de inhoud

Psycho-pastorale begeleiding

In onze gemeente hebben we een zogenaamde werkgroep PPB. PPB staat voor psycho-pastorale begeleiding. Dit PPB team bestaat uit vrijwilligers, die het pastorale werk van de kerkenraad in Brandwijk ondersteunen.

Waarom?

De predikant of een ouderling komt soms in een situatie waar regelmatig bezoek gewenst is. Denk aan perioden van ziekte of rouw en aan problemen van sociaal-psychische aard.

De ervaring leert dat het de predikant of ouderling niet altijd lukt om deze gemeenteleden regelmatig te bezoeken. In die gevallen kan een PPB-er hulp bieden met een luisterend oor, een klein gebaar of een eenvoudig gebed.

Vrijwilligers

PPB-ers zijn vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zijn na het volgen van de cursus Psycho Pastorale Toerusting door de kerkenraad aangesteld en hebben geheimhoudingsplicht. Het zijn geen professionele hulpverleners, maar zij kunnen wel in overleg met de betrokkenen samenlopen met professionele zorg.

Hoe werkt het?

Meestal gaat een aanvraag via de predikant of de ouderling. Een gemeentelid kan ook zelf een hulpvraag indienen bij de coördinator.

Bijvoorbeeld

Een wijkouderling komt op bezoek bij een gemeentelid. De wijkouderling zou graag iedere week op bezoek gaan, maar dat lukt hem niet. Hij schakelt de coördinator in. Die overlegd hoe de PPB-er ingezet kan worden. De vrijwilliger houdt contact met de ouderling.

Meer Informatie?

Bel de predikant of neemt contact op met de coördinator

Samenstelling PPB-team

Coördinator
H.N. Aantjes

PPB-ers
Klarie Aantjes en Bea den Besten

Op dit moment volgen twee andere gemeenteleden de cursus PPB en zullen het team straks aanvullen