Voor het personeel en de kinderen van de zondagsschool is de vakantie nu begonnen. Wij wensen een ieder een fijne tijd toe.

Let u er op, dat er de a.s. zondag D.V. weer zondagsschool is?!

Op D.V. 16 mei a.s. houden wij om 14.00 uur in de kerk met alle kinderen en ook met de kinderen uit Oekraïne onze pinksterviering. Niet alleen de ouders zijn daarbij van harte welkom, maar ook de gehele gemeente is daarbij van harte welkom. Wij nemen deze middag afscheid van de jongens en meisjes die de zondagsschool gaan verlaten. Dat zijn Cora den Besten, Naomie Goedhart, Rebekka van de Graaf, Ardin van Kleij en Mirjam Korevaar. Deze jongeren bidden wij van harte Gods zegen toe voor de grote reis van hun leven. Laat de Heere Jezus voor jullie altijd maar de Eerste en de Enige zijn. Betrek Hem maar altijd bij wat je doet en niet doet; en wees met Christus tevreden en rijk. En jullie gebed zij gedurig: “Heer, ai, maak mij Uwe wegen, Door Uw woord en Geest bekend”(Ps.25:2; berijmd).

Wij delen u mede, dat er i.v.m. de mei-vakantie op D.V. 2 en 9 mei a.s. geen zondagsschool is.

Vanaf a.s. zondag (11 april) hopen we met de zondagsschool weer verder te gaan.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen