Mevr. Jonette Korevaar- den Besten en Linda Korevaar (red.) hebben het mooie plan opgevat om in de lijdensweken (m.n. als de eigen dominee voorgaat) een speciaal op de dienst betrekking hebbend “kerkboekje” te maken. We hopen, dat de jongens en meisjes er met plezier mee zullen werken.

Je kunt in de lijdenstijd dag voor dag stil staan bij het komende lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus, door onderstaande kalender te gebruiken.

Download

Meer over de kerkboekjes Doelgroepen – Kinderen – Kerkboekje