Op D.V. 6 dec. a.s. zijn dhr. en mevr. Bas en Elly van Zessen-Maat vijfentwintig jaar getrouwd. Wij feliciteren hen en hun vier grote “mannen” daar heel hartelijk mee. Toen Elly mij belde herinnerde ik mij, dat ds. A. Baas hun huwelijk destijds in Molenaarsgraaf heeft ingezegend met enige woorden uit het begin van psalm 105. In vers 4 van deze psalm staat: “Vraagt naar de Heere en Zijn sterkte”. Bij alle dagelijkse en geestelijke dingen hebben wij Hem nodig. Wij weten zelf de weg niet. Je leeft ver van God verwijderd als je Hem niet nodig hebt in alle dingen. Dat is trouwbreuk als je naar de Heere niet vraagt. Wij bidden Bas en Elly ook voor alle verdere dingen de nabijheid en de kracht van God toe.

Een bijzonder jubileum melden wij u. Op 16 nov. a.s. hopen dhr. en mevr. M. Mourik- van Dieren zestig jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren hen en hun kinderen daar heel hartelijk mee. U ziet terug op een leven waarin u samen veel hebt ontvangen. U ziet terug op een leven waarin God u Zijn woord niet heeft onthouden. En nu u “in de avond” bent terecht gekomen, geve Hij u met uw hart deze diepe belijdenis te verstaan: “Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de naam van onze Heere Jezus Christus” (Ef.5:20).

Op D.V. 11 jan. a.s. zijn dhr. en mevr. F. de Bruin-van Dieren, Floor en Sjanie zoals wij ze kennen, 25 jaar getrouwd. Tussen alle trouwfoto`s die mijn vrouw door de jaren heen ingeplakt heeft, valt die van dit bruidspaar erg op door de sneeuw die op hun trouwdag de wereld tot een hele mooie wereld maakte. God heeft jullie onderhouden en gezegend. En jullie vooral met jullie drie kinderen gezegend. Hij zegene jullie ook in het verdere met elkaar en vooral met zichzelf en Zijn woord. Een gezegend herdenken wensen wij jullie toe.

(Preek en liturgie van de dienst ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Ds Jongkind)

Door P.J. Bos

Geliefde gemeente, mevrouw en ds Jongkind,

Met dankbaarheid, sta ik vanmiddag op deze preekstoel. Het is vijf en twintig jaar geleden, dat ik u, ds Jongkind mocht bevestigen als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk en als predikant van Brandwijk, met de gelijkenis van de talenten. De begeerte van je hart ging in vervulling, om dienaar van het woord van God te worden. Nog herinner ik mij het ontroerende ogenblik, waarop je hier voor de preekstoel neerknielde voor de handoplegging. Op diezelfde datum 13 mei 1979 preekte je voor het eerst als eigen predikant van Brandwijk.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen