Met een wel heel bijzonder kaartje kondigen een trotse en dankbare Klaas en Monica Otten- de Groot de geboorte van hun eerste kind aan. Het is een meisje. En het heet Olivia Ria Elaine; met als roepnaam Olivia. Wij feliciteren de jonge ouders heel hartelijk met dit lieve meisje. Wij bidden, dat zij een vrolijk en blij kind mag zijn dat de vrede kennen mag (Olivia betekent “Vrede”) door het offer en de genade van de Heere Jezus Christus. En dat ze tot Gods eer en tot vreugde van de mensen groot mag worden.

Op 13 okt. j.l. werd bij de fam. Gerard en Marjan Koorevaar-van Spengen een zoon en broertje geboren met de mooie namen Jasper Geerit Arjan. Met als roepnaam Jasper. Wij feliciteren de ouders en grootouders en het zusje en de twee broers daar heel hartelijk mee. Gerard en Marjan, jullie mogen nu vier kinderen hebben. Dat is een grote rijkdom en een grote verantwoordelijkheid. Heel veel mensen zetten hun kinderen voorop en daarna komt God pas. Maar het is christelijk, als je dat precies omgekeerd doet. En wanneer wij God in liefde en grote eerbied de Eerste laten zijn in ons gezin en in al onze bezigheden zijn de kinderen daar juist het beste mee af.

In het gezin van Johan en Johanna van den Bosch- de Groot werden op 22 sept. j.l. twee zonen geboren. Zij heten Maarten en Chiel. Een dubbel wonder is dit. Wij feliciteren de ouders hier heel hartelijk mee. En wij feliciteren ook Arlene, Joost, Anne en Marij met de geboorte van deze beide broertjes. De kerk heeft het in deze tijd zwaar. Velen halen er de schouders voor op. Maar de scheidslijn is nu nog het geloof. Het geloof waar de wereld mee spot, maar wat de troost van Gods kinderen is. Hierin is de wereld juist de wereld, omdat zij niet gelooft. En zij lijkt wel heel sterk; maar zij is ten diepste arm en ongelukkig. Maar wij zijn geborgen als wij tot de Heere Jezus gaan om vrede. En genade vinden. Gaat u met uw kinderen maar getrouw in die weg.

In het gezin van Arjan en Nellie van Meijeren-Kok van de Ammersekade 1 werd op 22 juni j.l. de derde zoon geboren. Hij heet Aart Marien; met als roepnaam Marien. Wij feliciteren de ouders en de twee broertjes hier heel hartelijk mee. Wij hopen, dat dit kind tot eer van God en tot blijdschap van de mensen op zal groeien. In de preek van de afgelopen zondagmorgen ging het n.a.v. 1 Sam.2:18 o.m. over Samuëls moeder Hanna, die haar kind a.h.w. had achtergelaten bij God in het heiligdom te Silo. Hanna had haar kind van God geleend (zoals wij allemaal onze kinderen van God lenen). En zij leende hem op haar beurt aan God weer terug. Hanna zag haar zoon maar weinig; maar ze was wel heel het jaar met hem in de weer. Zij had om hem op te voeden maar heel weinig tijd. Want je hebt niet veel tijd. Het is daarom niet voor niets dat de kerk bij de kinderdoop zweert. Want je hebt niet veel tijd. Onze kinderen zijn Samuël niet. Maar wij bidden, dat ook onze kinderen met een rein en ijverig hart God mogen dienen.

Op 27 dec. j.l. werd er bij de fam. Johan en Karin van den Dool-Witzier een dochtertje en zusje geboren, dat de mooie namen draagt Wilhelmina Teunie Wiltiene. Met als roepnaam Wiltiene. Wij feliciteren de ouders en de grote zus Arinne hier heel hartelijk mee. Jullie hebben op een hele intense manier uitgezien naar de geboorte van deze kleine. En de geboorte van Wiltiene heeft een voor jullie moeilijk jaar toch nog tot een bijzonder en mooi jaar gemaakt. Wij bidden, dat het meisje tot eer van God en tot vreugde van de mensen op mag groeien. Wij bidden, dat zij aan de hand van m.n. de ouders tot de Heere Jezus zal worden geleid. God zij alle dank en heerlijkheid voor nu en alle eeuwen!

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen