De afgelopen zondag hebben we afscheid genomen van diaken A.J.C. Kortleve en oud. J. den Besten. Moge God hen en hun gezinnen zegenen, nu ze korter of langer als ambtdragers Christus en Zijn gemeente hebben gediend, tot de eer van Zijn naam! Verder noemen wij u de namen van degenen die in het ambt zijn bevestigd of herbevestigd met de tekst die wij hen hebben meegegeven als een persoonlijke wens en zegen: ouderling Hendrik Nico Aantjes (Ps.118:14), ouderling Johannes den Dunnen (Ps.86:16), diaken Gerard Korevaar (Ps.84:6), diaken Jan Willem van de Graaf (Ps.29:11) en ouderling-kerkrentmeester Cornelis Kortlever (Jozua 1:7a). Moge hun dienst hen een vreugde zijn als ze die wijs en nauwgezet en tot Gods eer vervullen!

De komende zondagmorgen hopen we diaken G. Korevaar, oud. J. den Dunnen en ouderling-kerkrentmeester H.N. Aantjes (maar nu als ouderling) in het ambt te herbevestigen. De heren J.W. van de Graaf en C. Kortlever zullen voor het eerst in het ambt, respectievelijk van diaken en ouderling-kerkrentmeester, bevestigd worden. We bidden voor en met hen om een gezegende dienst. Het zijn niet de slechtsten die denken: “Maar hoe zou ik waardig in mijn ambt kunnen staan?” Maar dan is het God, die ons a.h.w., net zoals Hij het Mozes deed, in de val laat lopen en die zegt: “Heb Ik jouw mond niet gemaakt?! (vgl. Ex.4:11)” Wij wensen deze genoemde mensen bescheidenheid en moed en volharding en heel veel geloof toe. Op de harde bank van de levensschool raken we veel kwijt. En dan keuren we onszelf af; maar God keurt ons goed. En dat is van elke knecht het geheim.

De bevestiging en herbevestiging van de (nieuwe) ambtsdragers hopen we plaats te laten vinden op D.V. 31 jan. a.s. in de morgendienst.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2021 Inloggen