Bij de “Kerkbode” vindt u een brief m.b.t. onze activiteiten in de “Overstap”. Wij bevelen u deze ter lezing hartelijk aan.