Diaken G. Koorevaar zat tot voor kort in de commissie van bijstand. Wij danken hem voor het werk dat hij in dat verband heeft gedaan. Onze oud-ouderling-kerkrentmeester W. van Muijlwijk zal nu als “notabel” (zo zouden we het blijven noemen) op die post zitting nemen. Wij hopen, dat hij wijs en met plezier dat mag doen.