Ga naar de inhoud

Diaconie

Het woord diaconaat komt van het Griekse woord diaconea. De oorspronkelijke betekenis is:

  • Dienen
  • Dienst en hulpverlening aan een ander
  • Het voorzien in de levensbehoefte van een ander

Het accent bij dit woord ligt in het gegeven dat het gericht is op de persoon van de ander. Diaconie komt zowel in het oude als in het nieuwe testament voor. In het oude testament zien we dit uitgedrukt in gerechtigheid en barmhartigheid. Op een zelfde wijze maakt het volk Israel kennis met de barmhartigheid en de gerechtigheid van God. Gods barmhartigheid betekent dat Hij hart voor Zijn volk heeft.

Barmhartigheid=warmhartigheid. De Heere is bewogen met ons. Wanneer ben je het meest bewogen met iemand? Als iemand kwetsbaar is en het moeilijk heeft. Stel je voor dat er een kind valt. Of een oude vrouw. Dan help je toch? Zo is de Heere barmhartig over Zijn kinderen. (hierbij hebben de weduwen, wezen, vreemdelingen en armen een bijzondere plaats) Hij weet namenlijk hoe kwetsbaar dat ze zijn. Met een bewogen hart wil de Heere mensen beschermen. Hij wil hen redden van de ondergang. Heel duidelijk zien we Gods barmhartigheid in Christus Jezus. God gaf Zijn Zoon omdat Hij bewogen was over zondige mensen.

Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader Barmhartig is (Luk.6:36)

Het diaconaat is één van de wezenlijke functies van de kerk, een dienst van de barmhartigheid in opdracht van de Heere Jezus.

Het is de taak van de diaconie om richting en mede uitvoering te geven aan die diaconale opdracht die de gehele gemeente aangaat, namelijk: leven naar en vanuit Gods woord door er voor mensen te zijn in allerlei omstandigheden in de directe omgeving, landelijk en wereldwijd.

Als diaconie denken we op deze manier aan diaconale hulp:

  • Steun en hulp voor mensen/verenigingen in eigen gemeente maar we kijken ook verder in Nederland en andere delen van de wereld.
  • Er is een onlosmakelijke band tussen de verkondiging van Gods woord en praktische hulp.
  • Voor diaconale hulp in Nederland maken we gebruik van instellingen als De Hoop, HGJB, De Herberg en De Zilt, buiten Nederland wordt er vaak gewerkt via projecten van Luisterend Dienen of zendingsorganisaties.
  • Een luisterend oor en een ontmoetingsplaats voor dorpsgenoten in de Overbuurman
  • In oktober (2021) starten we een diaconaal project: steun voedselbank Sliedrecht
  • Iedere eerste zondag van de maand, de levensmiddelen die vanuit de voedselbank gevraagd worden mee te nemen naar de kerk, of af te geven bij de verzameladressen

Organisatie

De diaconie van onze gemeente bestaat uit drie diakenen. Elke diaken heeft een eigen takenpakket binnen de diaconie.

Voorzitter
H.C. den Besten

Secretaris
M.J. Molenaar

Penningmeester
G. Koorevaar

Wij vragen als diaconie uw steun in raad en daad en gebed voor het komend seizoen. Zonder de onmisbare Zegen van God zal het ons niet gelukken.

H.C. den Besten, namens de diaconie

Het rekeningnummer van de diaconie is: NL14 RABO 0342 7597 79.