Ga naar de inhoud

Belijdeniscatechisatie

‘Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is’. Gemeente, als je deze woorden van de Heere Jezus leest, word je dan niet even stil gezet? Is dat echt zo? Natuurlijk is dat zo! Zo staat het in Gods Woord! Wellicht denkt u nu terug aan de belijdeniszondag van enkele weken geleden toen Wieke, Marleen, Jurian en Laurens belijdenis deden. Toen dacht u of dacht jij misschien wel: zal ik me voor komend jaar ook opgeven? Er staat geen leeftijd voor: als je 19 bent, ben je niet te jong en als u 75 jaar bent, bent u niet te oud. Vele jongeren en ouderen hebben hierbij hun vragen: durf ik mijn jawoord wel aan de Heere te geven? Kan ik nakomen wat ik de Heere beloof? Ben ik in staat om de lesstof te leren? Over deze en andere vragen kunt u, kun jij altijd spreken met uw wijkouderling. De Heere vraagt om een jawoord vanuit het hart. Zou Hij, Die alles in Zijn hand heeft, niet machtig zijn om te geven wat Hij van ons vraagt? Laten we nooit vergeten dat de Heere op grond van onze doop er recht op heeft dat we met mond en hart Zijn naam belijden. Vroeger had je de dienstplicht. Alle jongens vanaf achttien jaar werden opgeroepen om anderhalf jaar in het leger te dienen. De dienstplicht bestaat nog, alleen is die uitgesteld. In de kerk is er ook een ‘geestelijke’ dienstplicht. Als je gedoopt wordt, krijg je a.h.w. de oproep tot de dienstplicht. En als je belijdenis doet, meld je je aan voor de dienst in de kerk, als heilsoldaat in het leger van Koning Jezus. De kerkenraad nodigt u en jou hartelijk uit om je op te geven om dit jaar de belijdeniscatechese te volgen. Je kunt je opgeven bij de scriba.