Ga naar de inhoud

Belijdeniscatechisatie

Vanaf D.V. 21 sept. a.s. stel ik me voor te beginnen met de belijdeniscatechisatie. In principe is dat steeds op de woensdag. Maar wanneer het vanwege het programma van de deelnemers niet anders kan, kiezen we in overleg een ander tijdstip. De lessen zijn ook bestemd voor de belijdeniscatechisanten van M`graaf. Ik heb begrepen, dat er daar zich al een paar jonge mensen hebben opgegeven. Dat geeft ons, ook voor hier, al wat moed! Wij “lobbyen” niet. Daarvoor is dit een te heilige zaak. Maar wanneer u of jij nog geen belijdenis gedaan hebt, wordt dit punt u en jullie wel op het hart gebonden! “Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn weide en de schapen van Zijn hand. Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet!” (Ps.95:7 en 8). Ik vraag u en jullie vriendelijk om u zo mogelijk vóór D.V. 10 sept. a.s. op te geven.