Ga naar de inhoud

Vrouwenvereniging

Na een lange periode waarin we als vrouwenvereniging niet konden samenkomen, hopen we elkaar binnenkort weer te ontmoeten.

Dit seizoen volgen we de Bijbelstudies van ds. Verboom over het Koninkrijk van God. Als christen hebben we een dubbele nationaliteit: Burger van het rijk der Nederlanden en burger van het Koninkrijk van God, dit is niet altijd eenvoudig, maar toch eindigt de reis bij de volmaaktheid van Gods Rijk, een eeuwige toekomst met Hem. Wat een vooruitzicht!

Om de drie weken komen we bij elkaar op de maandagavond in “De Wegwijzer”

Elke verenigingsavond lezen we een Bijbelgedeelte. De Bijbelstudie wordt door een lid voorgelezen. Na een koffiepauze bespreken we de vragen in kleine groepjes. We vinden deze avonden veel gezelligheid, maar ook openheid bij de bespreking van de onderwerpen, want elkaar opbouwen in het geloof is het doel van onze vereniging.

We hopen dat het onderzoeken en bestuderen van Gods Woord leidt tot verdieping van het geloofsleven, zowel gemeentelijk als in ons persoonlijk leven. We vinden het fijn om elkaar steeds weer te ontmoeten en in alle openheid met elkaar te praten.

Onze eerste avond is 27 september, we starten met een broodmaaltijd gevolgd met een bijbelstudie, we nodigen onze leden hartelijk uit, daarnaast zou het leuk zijn als er gasten/nieuwe leden zouden komen. U bent van harte welkom! Eens in het jaar hebben we een kerst- en paasviering met de andere verenigingen. Daarnaast is er ook een keer in het seizoen een gezamenlijke verenigingsavond.

Bestuur

Voorzitter
Klarie Aantjes

Secretaresse
Leontina Boele

Penningmeester
Ebertina Mourik

Alg. Adjunct
Mieneke Korevaar