Ga naar de inhoud

Gebedsgroep per WhatsApp

Met ingang van September 2020 is gestart met een gebedsgroep per WhatsApp of email. Ieder gemeentelid, van jong tot oud, kan hieraan deelnemen. Meer informatie is opgenomen in onderstaand document.

Ieder gemeentelid, van jong tot oud, kan hieraan deelnemen. Je kunt je aanmelden voor de app-groep door een berichtje te sturen naar de contactpersoon.

Download

Nieuwsbrief Gebedsgroep per WhatsApp

Contactpersoon

Marisca Bikker