Wel een hartelijke aanbeveling mogen we u en jullie doen voor de belijdeniscatechisatie. De meesten van ons zijn als een klein kind gedoopt. Bij die gelegenheid heeft God gesproken, dat Hij ons in onze verlorenheid opzoekt en dat wij van Hem een kind mogen zijn. Maar Zijn machtige woord vraagt om een antwoord. Dat antwoord wordt m.n. door ons gegeven als wij ten overstaan van God en met als getuigen de leden van Zijn gemeente belijdenis doen. Daar mogen we naar verlangen. Dat we het “Ja” dat onze ouders bij de Doop gesproken hebben over mogen nemen. Want dan zeggen we: “God, ik vertrouw me U toe. Want ik ben bij U alleen  maar veilig.” “Ja, maar moeten wij niet eerst bekeerd zijn voor we belijdenis doen?” Het antwoord is: “Wis en zeker!” Maar wat is “bekeerd zijn”? Wel, “bekeerd zijn” is “op de weg van de bekering gekomen te zijn” en “naar God weer elke dag opnieuw te moeten vragen”. En uit-bekeerd en af-bekeerd zijn we in de hemel! De Heere God vraagt geen perfecte mensen, maar Hij vraagt naar hen, die Hem niet missen kunnen. Ik hoop, dat er ook op ons dorp zulke jongeren en ouderen gevonden worden! Laten onze ouderen en jongeren zich ernstig en biddend bezig houden met deze dingen. En wij zeggen tegen u wat Salomo in de Spreuken namens God zelf aan de mensen doorgeeft: “Mijn zoon, Mijn dochter, geef Mij uw hart!” (Spr. 3:6). Zo werkt God het geloof. En hoe klein het ook is, Hij veracht het niet. En van dat geloof,  hoe klein en zwak ook, mogen wij in de kerk belijdenis doen!

Team

  • J.A.H. Jongkind
  • P.J. Verwoert

© Nederlands Hervormde Gemeente Brandwijk 2019 Inloggen