Ga naar de inhoud

Kerkdiensten

Het was een moeilijke beslissing vrijdagavond tijdens de ingelaste kerkenraadsvergadering. Splitsen of thuisblijven? Hoewel onze eerste voorkeur naar ‘splitsen’ ging, kwamen we gaandeweg toch tot andere gedachten. Honderd is een mooi getal, maar bereiken we daarmee het doel. Moeten we niet een laagje dieper denken? Unaniem hebben we toen besloten om de gemeenteleden te vragen thuis te blijven. Een van onze kerkenraadsleden merkte op: “Dat is de laatste twee honderd jaar niet meer gebeurd’. Inderdaad is dat zo, maar toch zijn we blij deze beslissing genomen te hebben. Zodra we dit via een inlegvel in de kerkbode aan de gemeente kenbaar hadden gemaakt, sloegen enkele gemeenteleden de handen ineen en gingen aan het werk. Het kostte een hele zaterdagmiddag, maar toen was de beeld- en geluidverbinding een feit. Daardoor kon de gemeente toch de diensten meemaken. Nu is het wel zo dat nog enkele gemeenteleden geen computer hebben. De vraag van de kerkenraad is: “kijk eens goed om u heen of u misschien nog iets voor een ander kunnen betekenen. Hebt u ergens nog een oude computer / laptop staan, bied hem aan zodat echt iedereen de diensten kan volgen”. Gemeente, we willen u vragen om de komende tijd nog meer dan anders regelmatig de website van de kerk te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Belangrijke mededelingen zullen we daar plaatsen. Laten we in afhankelijkheid, lofprijzing en vertrouwen omgaan met de omstandigheden waar we nu voor worden geplaatst en daarin ook de eenheid bewaren. We danken Thomas, Arjan en Jonette voor hun inzet om de live videoverbinding tot stand te brengen. Bovenal past het ons onze Hemelse Vader te danken voor alle zegeningen die we – in een wereld waar zich van alles afspeelt – keer op keer uit zijn Hand mogen ontvangen. De diensten mochten doorgang vinden en het Woord mocht verkondigd worden. Alle dank aan Hem!