Een rouwdienst is geen ambtelijke dienst. De begrafenisondernemer heeft de leiding over de dienst, de predikant en ouderling zitten in de ouderlingenbank. De predikant doet de schriftlezing, spreekt gebeden uit en houdt de meditatie.

Als gemeenteleden geen bijzondere wensen hebben houden we de diensten zoals we dit gewend zijn. Als er wel bijzondere wensen zijn, is het goed dat wij en ook de mensen weten wat wel en wat niet kan. Ons uitgangspunt is dat alle meelevende mensen uit onze gemeente ook vanuit onze gemeente begraven kunnen worden.

Tijdens de eigenlijke dienst, dit is vanaf het moment dat de dominee de preekstoel op gaat tot het eindgebed, worden er alleen psalmen gezongen.

Mogelijkheden als de dienst in de kerk gehouden wordt:

  • Een ‘in memoriam’.

‘In memoriam’: dit kan zijn een terugblik / een getuigenis / een gedicht. Maximaal 2. Dit gebeurt op eerbiedige wijze. Spreken tegen een overledene kan eigenlijk niet. Geen muziek draaien. Geen kaarsen. De dominee bespreekt een en ander met de betrokkenen.

  • Binnen de liturgie kunnen er naast de psalmen twee ‘vrije’ liederen gezongen worden.

Als de samenkomst gehouden wordt in de Wegwijzer zijn er wat meer mogelijkheden. De dominee houdt dan alleen een korte meditatie en een gebed. Het heeft dan meer een evangeliserend karakter.

Als er vragen komen waar niet over gesproken is, wordt er gehandeld naar de letter en de geest van de afspraken die er nu liggen.

© Hervormde Gemeente Brandwijk 2020 Inloggen